Algemene informatie

Binnen het Vlaams Kennisplatform Slim Laden streven we naar een versnelde introductie van slim laden in Vlaanderen. De doelstelling is om het algemene kennisniveau van alle Vlaamse stakeholders over slim laden te verhogen. Aan de hand van kennisverzameling en de organisatie van workshops gaan we de haalbaarheid (opportuniteiten en barrières) in kaart brengen van diverse subthema’s binnen het slim-laden-domein:

  • Technologisch
  • Economisch
  • Organisatorisch (marktwerking)
  • Regelgevend

Het platform ambieert om een nota met eerste aanbevelingen richting de Vlaamse overheid op te leveren, als eerste stap richting een door de ganse sector onderbouwd plan van aanpak slim laden 2020-2030.

Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden werd opgericht begin 2018 en de initiële looptijd is voorzien tot juni 2019.

Aanpak

Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden zet in op drie sporen: kennisverzameling, de organisatie van thematische workshops en demonstraties.

Spoor 1 – Kennisverzameling slim laden

In samenwerking met het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, het Living Lab Smart Charging en het Internationaal Energie Agentschap wordt een overkoepelende kennisdatabank opgezet om reeds bestaande kennis en expertise rond slim laden te bundelen. Toegang tot deze kennisdatabank is exclusief voor leden.

Spoor 2 – Organisatie thematische workshops

Er worden minimaal 4 workshops georganiseerd om verzamelde kennis te dissemineren door en met verschillende stakeholders. Leden van het Vlaams Kennisplatform Slim Laden krijgen de mogelijkheid om producten of diensten rond slim laden toe te lichten. De laatste workshop is exclusief voor leden – ter voorbereiding van de nota met aanbevelingen richting de Vlaamse overheid.

Spoor 3 – Demonstraties en excursies

Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden faciliteert in de kennismaking met best practices rond slim laden buiten de landsgrenzen. Er zullen buitenlandse excursies worden georganiseerd om kennis en ervaring te delen. Ook demonstraties met slim laden worden opgezet binnen het kennisplatform, in concreto op het THOR park in Genk.